Advocatenkantoor Vander Velpen

Jos Vander Velpen werkt samen met zijn dochter Hanne Vander Velpen. Zij maken deel uit van de balie Antwerpen.

Ervaring

Zij hebben een ruime ervaring in hun eigen vakgebieden. Jos Vander Velpen heeft meer dan 30 jaar deskundige ervaring in de rechtsdomeinen strafrecht en mensenrechten. Hij is gewezen voorzitter van De Liga voor Mensenrechten en kan in strafzaken optreden als advocaat voor het Hof van Cassatie. Het kantoor behartigt ook zaken van familierecht, verkeersrecht en burgerlijk recht. Hanne Vander Velpen is ervaren op het gebied van jeugdrecht, vreemdelingenrecht en familierecht. Zij volgde een bijzondere opleiding jeugdrecht en is erkend jeugdadvocaat.

Hulp op mensenmaat

Wij komen op voor een toegankelijke , doorzichtige en onafhankelijke justitie. Wij vinden dat de advocatuur ook een sociale kant heeft: betrokkenheid bij de samenleving, oog voor de noden van de burger, respect voor grond- en mensenrechten.

Voorkomen is beter dan vóórkomen

Vraag juridisch advies voor het te laat is. Het bespaart u op termijn een hoop kopzorgen. We helpen u na te gaan of het loont om te procederen.

Toegankelijke en betaalbare rechtshulp

Procederen is soms duur, te duur. We zijn voorstander van een degelijke, toegankelijke en betaalbare rechtshulp. Iedereen heeft recht op deugdelijke informatie over de kostprijs van een procedure. Om de kosten in de hand te houden, maken we duidelijke afspraken over het ereloon en de proceskosten.

RECHTSDOMEINEN
Strafrecht

Strafrecht

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht

Familierecht

Familierecht

Jeugdrecht

Jeugdrecht

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht

Vreemdelingenrecht

Verkeersrecht

Mensenrecht

Mensenrechten

CONTACT

Laat ons u helpen.
Zit u met vragen aarzel dan niet om ons te contacteren.

Atletenstraat 31, 2020 Antwerpen, BE

+32 (0)3 237 12 26

+32 (0)3 237 61 62

Ga naar contact voor meer contactgegevens of gebruik dit contactformulier en we beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.