Vreemdelingenrecht

vreemdelingenrecht vreemdelingenrecht vreemdelingenrecht vreemdelingenrecht vreemdelingenrecht vreemdelingenrecht vreemdelingenrecht

Advocaat Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is een onderschatte en complexe rechtstak. Begeleiding en deskundig advies in allerhande procedures is aangewezen. De belangrijkste instanties op dit terrein zijn de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Vander Velpen Hanne heeft een ruime ervaring in het begeleiden van particulieren in een geheel aan verblijfsprocedures zoals asiel, regularisatie, gezinshereniging, nationaliteit.

Belgische nationaliteit

Indien u reeds een langere periode legaal op het Belgische grondgebied verblijft, komt u allicht in aanmerking voor het aanvragen van de Belgische nationaliteit. Welke zijn de wettelijke voorwaarden? Welke procedures zijn er voorhanden? Dit zijn enkele vragen waarop wij u onmiddellijk antwoord geven.

Verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning kan om verschillende redenen worden aangevraagd:

 • Asielaanvraag

  Indien u een gegronde vrees heeft voor vervolging in uw land van herkomst omwille van ras, religie, nationaliteit, behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging, dan komt u in aanmerking voor het statuut van vluchteling. Bij de behandeling van uw asielaanvraag staan wij u bij op het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. In geval van een negatieve beslissing, kunnen wij uw beroep behandelen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
 • Medische regularisatie

  Indien u kampt met een ernstige medische problematiek kunt u in bepaalde omstandigheden een verblijfsvergunning aanvragen. Wij kunnen u helpen bij het indienen van een verzoek tot medische regularisatie (artikel 9 ter vreemdelingenwet).
 • Gezinshereniging

  Sommige familieleden van Belgen, EU-onderdanen of vreemdelingen die reeds over een verblijfsvergunning in België beschikken, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook een verblijfsrecht bekomen. Wij kunnen u helpen om een visum gezinshereniging of een verblijfskaart aan te vragen.
 • Humanitaire regularisatie

  In buitengewone omstandigheden kan een aanvraag tot humanitaire regularisatie worden ingediend (artikel 9 bis vreemdelingenwet).
 • Unieburgers

  Unieburgers hebben een recht op verblijf in België als EU-werkzoekende, EU-student of als EU-werknemer.
 • Studenten- en arbeidsvisa

  Ook kunnen wij u helpen bij het aanvragen van een studenten- of arbeidsvisum.

Schijnhuwelijk en schijnwettelijke samenwoning

Een huwelijk of wettelijke samenwoning kan worden geweigerd indien de ambtenaar van de burgerlijke stand eraan twijfelt of de twee partners een 'duurzame relatie' willen nastreven. U kan tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Familierechtbank.

Contact

Laat ons u helpen.
Zit u met vragen aarzel dan niet om ons te contacteren.

Atletenstraat 31, 2020 Antwerpen, BE

+32 (0)3 237 12 26

+32 (0)3 237 61 62

Ga naar kantoor voor meer contactgegevens of gebruik dit contactformulier en we beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.