Strafrecht

strafrecht strafrecht strafrecht strafrecht strafrecht strafrecht strafrecht

Advocaat Strafrecht

Wij treden op in strafzaken, zowel voor verdachten als voor slachtoffers op alle niveaus van de Politierechtbank, de Correctionele Rechtbank , het Hof van Beroep tot het Hof van Assisen. Meester Vander Velpen Jos is een ervaren strafpleiter. Hij trad onder meer op in bekende assisenzaken als Hans Van Themsche en Ronald Janssens. Hij bezit een certificaat om te procederen voor het Hof van Cassatie.

Een strafpleiter waakt over de vrijheden en fundamentele rechten en respecteert het beroepsgeheim.

We kunnen u bijstaan in volgende situaties.

 • Politierechtbank

  Geregeld moeten burgers voor de politierechtbank verschijnen omdat ze een verkeersovertreding hebben begaan of het slachtoffer zijn van een verkeersongeval. Slachtoffers hebben recht op schadevergoeding. Let wel: indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan ons ereloon vaak door de verzekeringsmaatschappij ten laste worden genomen.
 • Politieverhoor

  Een verdachte die door de politie wordt verhoord, heeft recht op bijstand van een advocaat (Salduzwet) van zijn keuze die hem over zijn rechten informeert.
 • Klacht of burgerlijke partijstelling voor het slachtoffer

  Een slachtoffer kan tijdens een strafproces of voor een burgerlijke rechtbank een schadeclaim indienen. Het slachtoffer heeft het recht om inzage van het dossier of bijkomend onderzoek te vragen. Het kan een verklaring van benadeelde bij het parket afleggen of zich bij de onderzoeksrechter burgerlijke partij stellen. Als de veroordeelde onvermogend is, kunnen slachtoffers van opzettelijke gewelddaden bij een speciaal fonds terecht bij een Commissie voor financiële hulp. Alle slachtoffers van misdrijven of zware/dodelijke verkeersongevallen en hun familieleden kunnen gratis bij de dienst Slachtofferhulp aankloppen.
 • Onderzoek en voorlopige hechtenis

  Het onderzoek wordt geleid door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter. Wij kunnen het verhoor van de onderzoeksrechter bijwonen. We kunnen de opheffing van beslag op gelden en goederen vragen. We verdedigen de aangehoudenen voor de Raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingstelling, die beslissen over een vrijlating, al dan niet onder voorwaarden. We bezoeken de aangehoudene regelmatig in de gevangenis. Gedetineerden hebben bepaalde rechten (briefwisseling, bezoek, vorming…) die in de Basiswet worden beschreven.
 • Correctionele rechtbank, Hof van Beroep en Hof van Cassatie

  We verdedigen verdachten en slachtoffers, zowel schriftelijk (besluiten) als mondeling (pleiten). De strafrechtbank kan naast gevangenisstraffen ook alternatieve straffen opleggen zoals werkstraf of elektronisch toezicht. Tevens kan de rechter voor lichte feiten een voorwaardelijke gevangenisstraf of een opschorting (geen straf en geen strafblad) toekennen. De rechter kan deze maatregelen onderwerpen aan voorwaarden (een ontwenningskuur volgen, het slachtoffer vergoeden…). Men spreekt dan van probatie. De probatiecommissie en de justitieassistente waken over de naleving van de opgelegde voorwaarden. In sommige gevallen kan er ook een minnelijke schikking aan de procureur worden gevraagd. Als iemand bij verstek wordt veroordeeld, kan er verzet worden aangetekend. Tegen een onbillijke veroordeling is hoger beroep of cassatie mogelijk.
 • Strafuitvoeringsrechtbank

  Mensen met een gevangenisstraf boven 3 jaar moeten voor de strafuitvoeringsrechtbank verschijnen. Deze kan elektronisch toezicht, penitentiair verlof, halve vrijheid of voorwaardelijke invrijheidstelling toekennen.
 • Geïnterneerden

  Dit zijn mensen die een strafbaar feit plegen maar wegens ernstige mentale problemen ontoerekeningsvatbaar worden geacht. Zij moeten periodiek voor de Kamer Bescherming Maatschappij verschijnen, die hen op proef kan vrijlaten of in een psychiatrische instelling kan plaatsen. Een vrijlating op proef gaat gepaard met een aantal voorwaarden (een therapie volgen, verbod om bepaalde plaatsen of personen te bezoeken, controle van het sociaal gedrag enz.).
 • Strafregister en eerherstel

  Om eerherstel te krijgen dienen wij een verzoek in bij de procureur. Hierdoor wordt de veroordeling uit het strafregister verwijderd. Dit is belangrijk voor het bekomen van een job. Om eerherstel te krijgen moet de veroordeelde zijn straf hebben uitgezeten en de slachtoffers schadeloos hebben gesteld.
Contact

Laat ons u helpen.
Zit u met vragen aarzel dan niet om ons te contacteren.

Atletenstraat 31, 2020 Antwerpen, BE

+32 (0)3 237 12 26

+32 (0)3 237 61 62

Ga naar contact voor meer contactgegevens of gebruik dit contactformulier en we beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.