Burgerlijk recht

burgerlijk burgerlijk burgerlijk burgerlijk burgerlijk burgerlijk burgerlijk

Advocaat Burgerlijk recht

We treden op voor het Vredegerecht, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Rechtbank van Koophandel in bijvoorbeeld de volgende geschillen:

 • Geschillen i.v.m. aansprakelijkheid

  Volwassenen en jongeren veroorzaken soms schade (een verkeersongeval, vandalisme…). Het slachtoffer heeft recht op een vergoeding die voortvloeit uit een fout of onvoorzichtigheid bij spel, sport en andere activiteiten. Ouders zijn in principe aansprakelijk en betalen de factuur van de schade. Wij kunnen de aansprakelijkheid betwisten als we bewijzen dat de ouders niet tekortschoten op gebied van opvoeding of toezicht. De familiale polis kan redding bieden als ouders toch aansprakelijk worden gesteld.
 • Geschillen i.v.m. huur

  Voor sociale woningen, privéwoningen en handelspanden bestaat er een specifieke huurregeling. Huurproblemen (huurbeëindiging, huurschade, onderverhuring…..) worden bij de vrederechter behandeld. Deze laatste kan ook bemiddelen zodat er een minnelijke regeling tot stand komt. Hieraan zijn geen gerechtskosten verboden.
 • Geschillen i.v.m. koop, aanneming, lening

  Het draait vaak rond het niet betalen van facturen, leningen, schuldbekentenissen om allerlei redenen (verborgen gebreken, slechte uitvoering van het werk, financiële problemen…). Wie in gebreke blijft, met of zonder geldige reden, kan voor de rechtbank worden gedagvaard. De rechtbank onderzoekt wie contractueel in de fout is gegaan. De rechtbank kan de vorderingen geheel of gedeeltelijk aanvaarden of verwerpen en desnoods afbetalingsvoorwaarden toestaan.
 • Collectieve schuldenregeling

  Als iemand heel wat schulden heeft, dan kunnen wij via een verzoekschrift een collectieve schuldenregeling bij de arbeidsrechtbank aanvragen. Wordt het verzoek ingewilligd, dan stelt de arbeidsrechter een andere advocaat aan als schuldbemiddelaar. Deze zorgt voor de afbetaling van de schulden en keert een leefgeld uit. Het voordeel is dat de schuldenaar beschermd is tegen zijn schuldeisers. Het nadeel is men niet meer vrij over zijn inkomen kan beschikken. Toch is het soms de enige manier om ooit uit de schulden te geraken en met een propere lei opnieuw te beginnen. Meer informatie in de Brochure Verzoening van justice.belgium.be en het Vlaams Centrum Schuldenlast.
Contact

Laat ons u helpen.
Zit u met vragen aarzel dan niet om ons te contacteren.

Atletenstraat 31, 2020 Antwerpen, BE

+32 (0)3 237 12 26

+32 (0)3 237 61 62

Ga naar contact voor meer contactgegevens of gebruik dit contactformulier en we beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.