Jeugdrecht

jeugdrecht jeugdrecht jeugdrecht jeugdrecht jeugdrecht jeugdrecht jeugdrecht

Advocaat Jeugdrecht

Hanne Vander Velpen heeft een bijzondere opleiding gevolgd en is erkend als jeugdadvocaat. Zowel in strafrecht als familierecht dienen de belangen van de minderjarige extra beschermd te worden. In principe krijgt elke minderjarige die voor de jeugdrechtbank verschijnt een pro deo advocaat toegewezen. Enkel erkende jeugdadvocaten mogen de belangen van de minderjarigen verdedigen. Ouders kunnen een advocaat van hun keuze inschakelen.

  • Als misdrijf omschreven feit

    Tijdens een eerste fase (maximum 6 maanden) kan de jeugdrechter een minderjarige die een misdrijf pleegt een aantal maatregelen opleggen, telkens in aanwezigheid van de jongere en diens advocaat. Later worden de jongere en zijn ouders (burgerlijk aansprakelijk) gedagvaard. Wanneer de strafbare feiten bewezen zijn, kan de jeugdrechter de voorlopige maatregelen opheffen, bestendigen of een andere maatregel opleggen. Voor inbreuken op de verkeerswetgeving is de jongere strafrechtelijk meerderjarig vanaf 16 jaar en wordt hij berecht door de politierechtbank.

    Als ouder bent u burgerlijk verantwoordelijk voor uw minderjarige kinderen. Indien uw zoon/dochter schade heeft veroorzaakt aan een slachtoffer, wordt u als burgerlijk aansprakelijke mee gedagvaard voor de jeugdrechtbank. U kan dan hopelijk beroep doen op uw familiale polis.

  • Verontrustende opvoedingssituatie

    Verder bieden wij hulp aan minderjarigen of aan de ouders van minderjarigen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden, d.w.z. een toestand waarin de toekomst van de minderjarige in het gedrang komt door verwaarlozing, relationele conflicten, enz. Men zal eerst trachten om het pad van de vrijwillige hulpverlening te bewandelen. Men kan hiervoor terecht bij het ‘ondersteuningscentrum jeugdzorg’ of bij het ‘vertrouwenscentrum kindermishandeling’. Indien vrijwillige hulpverlening niet, baat of in geval van hoogdringendheid kan de jeugdrechter oordelen welke maatregelen noodzakelijk zijn om de minderjarige te beschermen.

Contact

Laat ons u helpen.
Zit u met vragen aarzel dan niet om ons te contacteren.

Atletenstraat 31, 2020 Antwerpen, BE

+32 (0)3 237 12 26

+32 (0)3 237 61 62

Ga naar contact voor meer contactgegevens of gebruik dit contactformulier en we beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.