Mensenrechten

strafrecht strafrecht strafrecht strafrecht strafrecht strafrecht strafrecht

Advocaat Mensenrechten

Jos Vander Velpen is als advocaat en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten vertrouwd met mensenrechten, d.w.z. rechten die iedereen toekomen, los van afkomst, geloof, geslacht, huidskleur of overtuiging. Het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) somt de belangrijkste rechten op: eerlijk proces, privacy, vrijheid van meningsuiting en vereniging, godsdienstvrijheid, verbod van discriminatie. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt klachten van burgers tegen staten die deze rechten schenden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Discriminatie en racisme.

We kunnen een klacht indienen bij de procureur des Konings of de onderzoeksrechter indien u het slachtoffer bent van racisme of discriminatie. Openlijk aanzetten tot discriminatie, haat of geweld is verboden. Ook ambtenaren of agenten mogen niet openlijk discrimineren.

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS-sancties).

Dit zijn geldboetes tot hoogstens 175 € (minderjarige) en 350 € (meerderjarige) voor allerlei vormen van ‘overlast’ of lichte inbreuken, zoals wildplassen, graffiti, nachtlawaai…. We kunnen een verweerschrift opstellen, een hoorzitting aanvragen of beroep aantekenen bij de politierechtbank.

Privacy.

De privacy- en camerawet moeten worden geëerbiedigd. Verontruste burgers kunnen zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Klachten over politie.

Wanneer een politieagent ernstige fouten begaat tijdens zijn werk - identiteitscontrole, fouillering, inbeslagneming, huiszoeking, geweld - zijn strikt geregeld, dan kunnen we klacht indienen bij het Comité P of bij de onafhankelijke inspectiediensten van de politie. Indien de politieagent een strafbaar feit pleegt, bijvoorbeeld slagen en verwondingen, dan kan er klacht worden neergelegd bij de procureur des Konings of de onderzoeksrechter.

Contact

Laat ons u helpen.
Zit u met vragen aarzel dan niet om ons te contacteren.

Atletenstraat 31, 2020 Antwerpen, BE

+32 (0)3 237 12 26

+32 (0)3 237 61 62

Ga naar contact voor meer contactgegevens of gebruik dit contactformulier en we beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.