Liga Voor Mensenrechten

"Recht lijkt misschien soms haarkloverij, maar in essentie gaat het over het waarborgen van de rechten van de mens."

“Van rechten moet gebruik worden gemaakt voor ze op de grote amusementskermis, in de afleidingsindustrie verkommeren tot meesmuilend vertelde anekdotes, voor ze in de vorm van gelijkhebberij ondergeschikt worden gemaakt aan een decoratief doel.” (Heinrich Böll, De moed tot verzet)

Jos Vander Velpen is gewezen voorzitter van de Liga voor Mensenrechten.

De Liga voor Mensenrechten strijdt tegen onrecht en discriminatie. Wij laten van ons horen als er in ons land mensenrechten geschonden worden. In gevangenissen, op het internet, op papier of in het dagelijks leven. De Liga streeft naar een samenleving met vrije burgers die eerlijke en gelijke kansen krijgen. Want wij hebben recht op onze rechten.

De Liga is een mensenrechtenbeweging die het beleid op een constructieve manier wil beïnvloeden en het brede publiek sensibiliseert en kritisch informeert over mensenrechten in Vlaanderen en België.

... informeert

We informeren via onze acties, een maandelijkse nieuwsbrief, twee tijdschriften (Tijdschrift voor Mensenrechten en FATIK) en occasionele publicaties. Op website Mensenrechten vindt je onze standpunten, onze acties en andere berichten over mensenrechten.

... klaagt aan

De actualiteit op vlak van mensenrechten wordt door ons op de voet gevolgd. We verheffen onze stem tegen wanpraktijken en formuleren kritische bemerkingen en aanbevelingen voor politici en overheidsdiensten.

... onderneemt actie

De Liga organiseert acties, activiteiten, debatten, evenementen, studiedagen en prijsuitreikingen om te informeren, te sensibiliseren en maatschappelijk te veranderen. Soms interpelleren we beleidsmakers of stappen we naar de rechter om respect voor mensenrechten af te dwingen.

... werkt rond 4 thema's

Wij werken rond vier thema's: detentie, privacy, vrijheid versus veiligheid en discriminatie.