Familierecht

familierecht familierecht familierecht familierecht familierecht familierecht familierecht

Advocaat Familierecht

Wij kunnen u bijstaan voor de familierechtbank of juridisch advies geven in een aantal materies.

 • Naamswijziging, geboorteakte en huwelijksakte

  Een voor- of familienaam kan slechts uitzonderlijk worden gewijzigd. Uw gemotiveerde aanvraag moet gebeuren bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Op deze website van de Federale Overheidsdienst Justitie vindt u hierover uitgebreide informatie. Als een akte van de burgerlijke stand een materiële vergissing bevat, kan de ambtenaar deze fout zelf verbeteren als hij een gunstig advies krijgt van de procureur des Konings (procedure artikel 99-100 Burgerlijk Wetboek). Als de fout geen materiële misslag is, kan alleen de familierechter de akte verbeteren.
 • Voorlopig bewind

  Iemand die wegens gezondheidsperikelen niet in staat is zelf zijn financiële belangen behoorlijk te beredderen kan door de Vrederechter onder voorlopig bewind worden geplaatst. De bewindvoerder (een advocaat of een familielid) wordt geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk voor de goederen en/of de persoon van de onbekwame.
 • Gedwongen opname

  Wie een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen kan worden opgenomen in een psychiatrische afdeling. In eerste instantie voor maximaal 40 dagen, doch de Vrederechter kan deze termijn verlengen (Wet van 26 06 1990)
 • Familiale problemen tussen echtgenoten of partners die feitelijk of wettelijk samenwonen

  Indien de verstandhouding ernstig verstoord is, kan de Familierechter dringende en voorlopige maatregelen bevelen met betrekking tot het verblijf en het onderhoud van de kinderen, de betaling van schulden, het verblijf in de echtelijke woning, het gebruik van goederen en het onderhoudsgeld.
 • Echtscheidingen

  Bij partnergeweld of feitelijke scheiding kan de Familierechter de echtscheiding uitspreken wegens ‘onherstelbare ontwrichting’. De echtgenoten kunnen ook met onderlinge toestemming uit de echt scheiden als ze een akkoord bereiken over alle gevolgen van de breuk zoals de verdeling van de (on)roerende goederen, ouderlijk gezag, onderhoudsgeld kinderen, persoonlijk onderhoudsgeld, belastingen, erfrecht, schulden, handelszaak…
  Meer informatie hierover vindt u terug op de website van de Federale Overheid via deze link.
 • Vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap

  De Familierechtbank zal in het echtscheidingsvonnis een notaris hiermee belasten. De mensen en hun advocaten vergaderen met de notaris om een billijke oplossing te zoeken voor de verdeling van meubels, spaargelden en andere gezamenlijke bezittingen of schulden.
 • Afstamming

  Wij kunnen u bijstaan in procedures tot betwisting of vaststelling vaderschap en erkenning van een kind. Dit zijn procedures waarbij soms DNA-onderzoek nodig is.
 • Adoptie

  Bij volle adoptie worden alle juridische banden met de oorspronkelijke familie verbroken. Bij gewone adoptie behoudt het kind wel nog juridische banden met de biologische ouders en familie. Zowel minderjarige als meerderjarige personen kunnen worden geadopteerd.
Contact

Laat ons u helpen.
Zit u met vragen aarzel dan niet om ons te contacteren.

Atletenstraat 31, 2020 Antwerpen, BE

+32 (0)3 237 12 26

+32 (0)3 237 61 62

Ga naar contact voor meer contactgegevens of gebruik dit contactformulier en we beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.