Ereloon en kosten

Ereloon en kosten

Tijdens het eerste gesprek trachten wij u een idee te geven van de kosten en het ereloon. Een dossier verschilt nu eenmaal qua onderwerp, moeilijkheidsgraad en inspanning. In sommige gevallen kan een beroep worden gedaan op uw rechtsbijstandsverzekering. In principe hebt u steeds recht op een advocaat naar eigen keuze. U kan eventueel in aanmerking komen voor kosteloze tweedelijnsbijstand, het zogenaamde pro deo-systeem

Voorschotten

In principe werken we met voorschotten (provisies) om een behoorlijke verdediging uit te stippelen. Ingewikkelde en langdurige zaken vergen doorgaans meerdere provisies. Uiteindelijk volgt een afrekening.

Kantoorkosten

Dit zijn vaste (personeel, nutsvoorzieningen ...) en variabele kosten (aanleggen dossier, briefwisseling, kopieën, mail- en telefoonverkeer). Hiervoor hanteren we vaste tarieven.

Gerechtskosten

Deze kosten (griffierechten, vertalingen, deurwaarderskosten …) moeten de cliënten betalen om een zaak op te starten. De verliezende partij moet deze kosten terugbetalen.

Rechtsplegingsvergoeding

In principe moet de verliezende partij een zogenaamde rechtsplegingsvergoeding betalen. Dit is een compensatie voor het feit dat u een beroep op een advocaat deed. De rechtbank bepaalt in het vonnis het bedrag.